بورسيه تحصيلي در ايتاليا

بورس هاي تحصيلي ايتاليا شامل دو نوع مي شود كه شامل بورس هاي تحصيلي مربوط به خود دانشگاه كه بيشتر در مقطع دكتري ارائه مي شود(مبلغ آن بين ۱۰۰۰ تا  ۱۵۰۰ يورو در ماه مي باشد) و بورس تحصيلي اتحاديه اروپا كه اين بورس در تمامي مقاطع تحصيلي به دانشجويان خارجي كه شرايط لازم را داشته باشند داده مي شود.

دانشجويان  در ايتاليا مي توانند از كمك هزينه هاي تحصيلي كه دولت اين كشور به دانشجويان نيازمند كشورهاي در حال توسعه اعطا ميكند نيز استفاده نمايند؛ اين كمك هزينه ها بدون نياز به بازپرداخت، به دانشجويان  داده مي شود و تا سقف ۵۲۰۰ يورو در سال مي باشد.

پرداخت اين مبلغ در دو قسط صورت ميگيرد كه قسط دوم آن مشروط به اين است كه دانشجو تعداد مشخصي واحد درسي (حداقل ٢٠ واحد) را پاس كرده باشد، در غير اينصورت بايد قسط اول را هم بازپس دهد. در واقع، اين تعهد تحصيلي تنها تعهدي است كه دانشجو در ازاي دريافت اين كمك هزينه متقبل ميشود و تعهدي براي انجام خدمت در كشور ايتاليا نخواهد داشت.

مدارك مورد نياز بورس تحصیلی

  ترجمه رسمي شناسنامه كفيل دانشجو (پدر يا غير آن)

  ترجمه رسمي فيش حقوقي كفيل دانشجو (مربوط به سال ميلادي قبل)

  ترجمه رسمي اقرارنامه محضري مبني بر اين كه مادر، برادر و خواهر دانشجوي متقاضي كار نمي كنند.(مربوط به سال ميلادي جاري)

  ترجمه رسمي اجاره نامه (مربوط به سال ميلادي قبل و بمدت حداقل دو سال)

توضيح: برخي شهرها ممكن است مدارك ديگري هم بخواهند. از جمله گواهي يورويي فيش حقوقي و اجارهنامه كه براي دريافت آن بايد به بانك مركزي مراجعه كرد.

در مورد اخذ اين بورسيه میتوانید از مشاوره کارشناسان ما استفاده فرمایید.