حداقل معدل و مدرک برای تحصیل در ایتالیا

معدل

يكي از نكات مهم در مورد اخذ پذيرش از دانشگاههاي ايتاليا شرط معدل است؛ متقاضيان تحصيل در مقطع كارشناسي، بايد مدرك پيش دانشگاهي با حداقل معدل ۱۵ داشته باشند؛ براي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد، بايد مدرك كارشناسي مرتبط با معدل حداقل ۱۵ داشت؛ و براي مقطع دكترا مدرك كارشناسي ارشد مرتبط با معدل حداقل ١٦ (و همچنين پروپوزال) مورد نياز است. 

مدرک زبان

مسئله مهم ديگر زبان است؛ اينكه دوره تحصيلي مورد نظر به چه زباني ارائه ميشود و براي اخذ پذيرش و سپس ويزاي تحصيلي ايتاليا احيانا چه مدرك زباني لازم است. نكته اين است اگر چه ممكن است براي گرفتن پذيرش از دانشگاههاي ايتاليا نيازي به ارائه مدرك زبان نباشد اما پس از آن و براي دريافت ويزا بايد مدرك زباني متناسب مقطع و دوره تحصيلي خود به سفارت ارائه كرد؛ در مقطع كارشناسي؛ براي دورههاي انگليسي زبان، ارائه مدرك آيلتس (حداقل) ۶ و براي دورههاي ايتاليايي زبان، ارائه مدرك زبان ايتاليايي B1 الزامي است. در مقطع كارشناسي ارشد هم؛ براي دوره هاي انگليسي زبان رشته هاي فني، آيلتس ۶ و براي ساير رشته ها آيلتس ۶ و براي دورههاي ايتاليايي زبان تمامي رشته ها، مدرك B2 زبان ايتاليايي مورد نياز است. اين مورد در مقطع دكترا هم بستگي به دانشگاه و رشته موردنظر متفاوت هست. برخي از دانشگاه ها درخواست مدرك زبان انگليسي(حداقل ايلتس ۶٫۵) از متقاضي مي كنند و برخي ديگر درخواست  مصاحبه حضوري و يا از طريق اسكايپ از متقاضي مي كنند.